Nieuws

Uitgelicht

Cheyenne Toney in concert for Monkey Business

cheyenne kleiner

Op 28 december treedt Cheyenne Toney op voor de bescherming van het regenwoud en de bedreigde orang-oetans! Samen met andere bekenden van "The Voice of Holland" en ambassadrice Anna-Alicia Sklias maken we hier een bijzondere avond van in het Koninklijk Instituut voor de Tropen! Lees meer

Over Monkey Business

Monkey Business beschermt de orang-oetan en zijn leefgebied, de tropische regenwouden van Borneo en Sumatra. De orang-oetan is over enkele jaren uitgestorven als het kappen van het tropisch regenwoud in dit tempo doorgaat. Ook zijn de apen het slachtoffer van stropers. Zij doden de moeders om jonge orang-oetans als huisdier te houden of te verkopen op de zwarte markt. Monkey Business steunt drie organisaties op Borneo en Sumatra die de orang-oetan beschermen. Monkey Business biedt deze organisaties financiële ondersteuning en werkt in Nederland aan bewustwording over de bedreiging van de orang-oetan. Help Monkey Business: doe een donatie of adopteer een orang-oetan. En kom dansen op onze SAVE ME benefietfeesten!

Monkey Business steunt:

SOCP

Het Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) zet zich in voor alle facetten van orang-oetan bescherming op het eiland Sumatra:

  • Inbeslagname, opvang/ quarantaine en herintroductie van illegaal gehouden orang-oetans;
  • Behoud/ bescherming habitat;
  • Educatie over natuurbescherming en creëren van bewustwording;
  • Veldonderzoek naar het gedrag van wilde orang-oetans en de resultaten van rehabilitatie.

COP

Het Centre for Orangutan Protection (COP) bestrijdt de oorzaken van de bedreiging van de orang-oetan, namelijk het in snel tempo verdwijnen van zijn leefgebied, stroperij en illegale dierhandel. Hun team is dag en nacht in het veld om illegale houtkap en stroperij te monitoren en verslag te doen aan verantwoordelijke instanties. Ze redden orang-oetans die illegaal worden gehouden en brengen ze naar opvangcentra. Eén van hun prioriteiten is dat de wetten nageleefd worden en daders gestraft.

BOS F

De Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS F) is een wereldwijde organisatie met twee opvangcentra op Borneo. Monkey Business steunt één van deze centra; Nyaru Menteng. Er zitten circa 600 orang-oetans opgevangen, veelal verweesde jonge dieren die illegaal als huisdier zijn gehouden onder slechte omstandigheden. Veel van deze orang-oetans kunnen al uitgezet worden in het wild, het wordt echter steeds moeilijker hier geschikte gebieden voor te vinden.